Colofon

JURIDISCHE VERKLARINGEN OVER DE WEBSITEE

Op alle teksten, afbeeldingen en andere hier gepubliceerde informatie berust het copyright van de aanbieder, voor zover er geen auteursrecht van derden bestaan. In ieder geval is vermenigvuldiging, verspreiding of publieke mededeling uitsluitend toegestaan na een herroepbare en niet-overdraagbare toestemming van de aanbieder. Aanbieder aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor content op andere websites waarnaar via verwijzingen (links) wordt verwezen, aangezien deze content buiten diens macht valt. De pagina’s waarnaar wordt verwezen zijn gecontroleerd op illegale content; op het moment van het instellen van de verwijzing waren deze niet herkenbaar. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van pagina’s waarnaar wordt verwezen berust volledig bij de eigenaar van de betreffende pagina’s. De aanbieder is niet algemeen verplicht toezicht op deze pagina’s te houden of deze te controleren. Bij een juridische schending zal de betreffende link echter direct worden verwijderd.

Legal service provider

Body Cosmetics International GmbH
represented by the director Boris Bartel
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 22, 47877 Willich Germany
Tel.: 02154-812970
Fax: 02154-8129798
E-Mail: info@body-international.de
VAT reg. no: DE198498891

registered with the Commercial Registry of the District Court of Krefeld
Company registration number: HRB 14852